جلسه هماهنگی چهارمین کنگره بین المللی و چهاردهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی

اولین جلسه هماهنگی چهارمین کنگره بین المللی و چهاردهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی در روز سه شنبه 3 اردیبهشت ماه 1398 با حضور رئیس و دبیر انجمن، دبیران علمی و اجرائی کنگره و نمایندگان شرکت های دارویی و تجهیزاتی در محل هتل پارسیان اوین برگزار گردید .