جلسه کمیته علمی کنگره در روز پنجشنبه 20 تیر ماه 1398 ساعت 10:30 در محل هتل پارسیان جهت بررسی و تبادل نظر با حضور اعضای محترم کمیته برگزار گردید .