میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در کشور کاهش یافته است

دبیر چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی گفت: