لیست مقالات پذیرفته شده به قابل ارائه به صورت پوستر

خواهشمند است طبق دستور العمل ضمیمه و تمپلیت ها مقاله خود را آماده و ارسال نمائید .

 

راهنمای تهیه پوستر الکترونیک 

فرمت اسلاید انگلیسی

فرمت اسلاید فارسی

 

مقالات پذیرفته شده

مقالات پذیرفته شده در کنگره فیزیک پزشکی

مقالات پذیرفته شده در کنگره کلینیکال انکولوژی به صورت پوستر