گالری

بخشی از این رویداد بزرگ

آدرس

تهران.هتل المپیک

ایمیل

cong2019@isro.org.ir

تلفن

02166567619

عضویت در خبرنامه