میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در کشور کاهش یافته است

تهران -ایرنا-مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: درمان سرطان در ایران در شرایط بسیار مطلوب و با کیفیتی انجام می‌شود و قابل مقایسه با دنیا هستیم، مطالعه‌ای که طی یک دهه گذشته بر روی ۸۴۰ هزار بیمار مبتلا بیشتر بخوانید

دبیر چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی گفت:

تهران – ایرنا- دبیر چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی گفت: در حال حاضر کمبود حادی در حوزه داروهای شیمی درمانی و هورمون درمانی نداریم و با همکاری وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح کشور و بخش بیشتر بخوانید