کنفرانس محل سکونت

راهنمای کوتاه به محل برگزاری و مکان رویداد برای رفتن

محل کنفرانس

تهران، هتل المپیک

آدرس

تهران . هتل المپیک

ایمیل

cong2019@isro.org.ir

تلفن

02166567619

عضویت در خبرنامه